Porth ar-lein Llety

Mewngofnodi

Croeso i'r Porth Llety, gwasanaeth ar-lein i ymgeisio am a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mewngofnodwch isod:

Myfyriwr Presennol
Myfyriwr Newydd

Gwarchod Data:
Mae’r holl ddata sydd yn cael ei chasglu, cofnodi, ddefnyddio a’i rhannu gan yr adran Ystadau, Cyfleusterau & Preswylfeydd, yn cael ei wneud gan ddilyn y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen we Gwybodaeth Diogelu Data’r Swyddfa Llety.